Nasze projekty z dofinansowaniem

Zorganizowanie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny w dniu 25 września b.r. w Muzeum Okręgowym Sesji popularno-naukowej pn. „Suwałki i Suwalszczyzna w okresie kamedulskim”, będzie możliwe dzięki dofinansowaniu kwotą 2000 zł Miasta Suwałki w ramach „Wspierania projektów kulturalnych i artystycznych nawiązujących do tradycji historycznych i kulturowych Suwałk i Suwalszczyzny, w tym szczególnie do jubileuszu 300-lecia Suwałk.”

Zorganizowanie w dniu 26 września „Wyprawy edukacyjnej „Szlakiem dworów po Sejneńszczyźnie”” będzie możliwe dzięki dofinansowaniu kwotą 2500 zł Zarządu Województwa Podlaskiego w ramach zadania p.n. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.

jh-d

Wyprawa z dotacją

Przygotowany przez zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny projekt zorganizowania wyprawy edukacyjnej pod nazwą „W poszukiwaniu śladów polskości na litewskiej części Suwalszczyzny” otrzymał w konkursie Urzędu Miejskiego w Suwałkach pozytywne oceny, a co  za tym idzie – wsparcie finansowe w kwocie 2,5 tys. złotych. Więcej „Wyprawa z dotacją”

T. Kościuszko. Lekcja historii

Około pięćdziesięciu osób, w tym prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, skorzystało z zaproszenia Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny i obejrzało film pt. „Kościuszko po Racławicami”, którego projekcję zorganizowaliśmy  w Suwałkach w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Więcej „T. Kościuszko. Lekcja historii”

Nasze filmowe plany

Przygotowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny projekt pod nazwą  „Organizacja projekcji starych polskich filmów z archiwum Filmoteki Narodowej związanych tematycznie z najważniejszymi wydarzeniami z historii Polski – w rocznie tych wydarzeń” otrzymał dofinansowanie z Urzędu Miasta Suwałk w kwocie 3 tys. złotych. Więcej „Nasze filmowe plany”