Nasze projekty z dofinansowaniem

Zorganizowanie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny w dniu 25 września b.r. w Muzeum Okręgowym Sesji popularno-naukowej pn. „Suwałki i Suwalszczyzna w okresie kamedulskim”, będzie możliwe dzięki dofinansowaniu kwotą 2000 zł Miasta Suwałki w ramach „Wspierania projektów kulturalnych i artystycznych nawiązujących do tradycji historycznych i kulturowych Suwałk i Suwalszczyzny, w tym szczególnie do jubileuszu 300-lecia Suwałk.”

Zorganizowanie w dniu 26 września „Wyprawy edukacyjnej „Szlakiem dworów po Sejneńszczyźnie”” będzie możliwe dzięki dofinansowaniu kwotą 2500 zł Zarządu Województwa Podlaskiego w ramach zadania p.n. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.

jh-d