Po dworach

„Szlakiem dworów po Sejneńszczyźnie” – to tytuł wyprawy edukacyjnej, którą 26 września b.r. organizuje Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny. W ramach wyprawy uczestnicy odwiedzą dworki w Szejpiszkach, Łumbiach, Krasnogrudzie, Hołnach Mejera i Klejwach.  Zorganizowanie wyprawy  będzie możliwe dzięki dofinansowaniu Zarządu Województwa Podlaskiego w ramach zadania p.n. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.

Chętni  mogą zgłaszać się dzwoniąc pod numer 606 369 107. Decyduje kolejność zgłoszeń.