Po zjeździe

Czternastego czerwca b.r. odbył się zjazd sprawozdawczy członków Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny. Uczestniczyło w nim prawie 50 osób. Oczywiście największą grupę stanowili mieszkańcy Suwałk. Ale na spotkanie przybyły także osoby z Krakowa, Bielska-Białej, Warszawy, Białegostoku. Prezes Stowarzyszenia Joanna Hofmann-Delbor przedstawiła sprawozdanie z działalności merytorycznej zarządu, a przewodnicząca komisji rewizyjnej Elżbieta Dzienisiewicz z działalności komisji. Oba zostały przez zgromadzonych w Archiwum Państwowym w Suwałkach przyjaciół Suwalszczyzny przyjęte jednogłośnie.

Po przerwie wysłuchaliśmy sprawozdania Alicji Lutostańskiej z działalności reaktywowanego w roku 2023 Koła Warszawskiego. Poza Panią Alicją – przewodniczącą Koła, tworzą go: Zdzisław Łazarczyk, Krzysztof Polakowski i Ireneusz Mikłaszewicz. Wszyscy Oni podzielili się wspomnieniami z dawnych Suwałk, z czasów dzieciństwa i młodości oraz ze swoich związków ze Stowarzyszeniem.

Pani Alicja, badając przeszłość ruchu Suwalczan, uświadomiła zebranym, że w marcu 2026 r. ruch ten będzie obchodził 100-lecie istnienia.

Zdjęcia Piotr Kuczek

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie z działalności zarządu SPS, poszerzone o fragment zaznaczony kursywą.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny za rok 2023.

W roku 2023 zorganizowaliśmy 9 imprez o różnym charakterze.

24 marca 2023 r. w Kawiarence Artystycznej Suwalskiego Ośrodka Kultury zorganizowaliśmy otwarte spotkanie z Hubertem Stojanowskim. Przybyło wiele osób – trzeba było dostawiać krzesła. Kto słyszał – podziwiał jego pasje: penetrowania Suwalszczyzny (pieszo, kajakiem, rowerem, na nartach, motolotnią); fotografowania jej i filmowania, pracy z młodzieżą.

13 maja 2023 r. odbyliśmy wycieczkę do Prania, Wojnowa i Ogródka. Wzięło w niej udział 48 osób.

W czerwcu, 16-go, zorganizowaliśmy w Muzeum Okręgowym zjazd sprawozdawczo-wyborczy, podczas którego – w związku z rezygnacją z powodów zawodowych Sławomira Filipowicza z funkcji prezesa – uzupełniliśmy i nieco zmieniliśmy skład zarządu. Krystyna Jankowska została wybrana wiceprezesem, ja – Joanna Hofmann-Delbor prezesem. Podczas zjazdu podjęliśmy decyzję o przyznaniu Pani Henryce Siemaszko-Wilczewskiej tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia. Niedługo po tym przekazaliśmy Pani doktor pismo w tej sprawie oraz Akt Nadania tytułu. Zdążyliśmy! Wkrótce (03.09.2023) w wieku 97 lat odeszła.

Nazajutrz po zjeździe, tj. 17 czerwca odbyło się w Wigierskim Parku Narodowym ognisko.

Po przerwie wakacyjnej, 16 września zorganizowaliśmy wycieczkę „Szlakiem Tatarskim”. Odwiedziliśmy Sokółkę, Bohoniki, Krynki, Kruszyniany. Chyba wszyscy przekonaliśmy się jak piękne i bogate w swojej różnorodności jest Podlasie. I mamy je w zasięgu ręki.

21 września odbyliśmy spotkanie z Ireną Zarachowicz, która opowiedziała o gruzińskim księciu Pawle Tumaniszwili i jego synu Jerzym. Los związał ich na pewnym etapie życia z Polską i Suwałkami, Paweł został na suwalskim cmentarzu pochowany.

19 października Stanisław Roziewski – kapitan żeglugi, przedstawił historię swojej rodziny. Badania rozpoczął  po wizycie w Suwałkach Nikolasa – młodego Amerykanina, który w poszukiwaniu swoich przodków stanął pewnego dnia w drzwiach jego mieszkania. Pasja ta trwa do dzisiaj. Stanisław sporządził drzewo genealogiczne, organizuje zjazdy rodzinne.

24 listopada odbyliśmy spotkanie z Krzysztofem Michalskim –  kolekcjonerem sztuki ludowej (w podsuwalskiej wsi prowadzi galerię Drewutnia), mecenasem kultury, społecznikiem. Opowiedział m.in. o  powstającym z jego inicjatywy Szlaku Kultury Ludowej Suwalskiego Pogranicza, któremu patronuje honorowo nasze stowarzyszenie.

17 grudnia, jako współorganizator, uczestniczyliśmy w spotkaniu z Dariuszem Pojawą – bębniarzem, prowadzącym od lat pod Suwałkami Pracownię Bębniarską „Bębny z duszą”, w której tworzy i odtwarza bębny z różnych epok.

Prawie wszystkie wymienione imprezy (poza spotkaniem z Hubertem Stojanowskim) odbyliśmy w Archiwum Państwowym; niektóre na zasadzie współpracy lub współorganizacji z tą instytucją, inne, dzięki uprzejmości dyrektora Sławomira Filipowicza, na zasadzie udostępnienia sali – za co serdecznie dziękuję.

Kilka imprez było dofinansowanych z naszych składek. Pokryliśmy niewielką część kosztów wycieczek – do Prania, Ogródka, Wojnowa i „Szlakiem Tatarskim”. Ze składek w całości sfinansowaliśmy poczęstunek podczas zjazdu. Poczęstunek na ognisku zafundowała Danuta Iwaszko.

Na uwagę zasługuje fakt, iż część poczęstunku jest zwykle przygotowywana przez koleżanki z zarządu i nie tylko. Pozwolę sobie wymienić kilka nazwisk: Krystyna Jankowska, Elżbieta Dzienisiewicz, Teresa Ślużyńska, Jadwiga Gładczuk, Danuta Kalino-Musiał, Janina Tkaczyk, Anna Augustynowicz, Elżbieta Zienda-Żywiczyńska, Joanna Hofmann-Delbor. Jeśli kogoś pominęłam – przepraszam. Pieką one albo kupują na własny koszt i przynoszą ciasta, słodycze, kawę, herbatę, owoce. Ale to tylko tak na marginesie.

W ub. roku zostaliśmy zaproszeni przez Piotra Kuczka – który dziś jest naszym członkiem – do grupy działającej na rzecz ratowania najstarszego suwalskiego cmentarza przy ul. Bakałarzewskiej. Piotr wykonał wcześniej ogromną pracę, sporządzając spis grobów położonych w zabytkowej części nekropolii, upamiętniających osoby pochowane przed 1945 roku. Grupa, w której jestem jako reprezentacja Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny, cały czas pracuje. Dzięki naszym staraniom 24 czerwca przyjedzie do Suwałk przedstawiciel Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który przeprowadzi kontrolę stanu zabezpieczenia ruchomych zabytków wpisanych do ewidencji i rejestru oraz zweryfikuje wskazane przez nas we wniosku groby jako wartościowe, które powinny zostać objęte ochroną.

W ub. roku wydarzyło się jeszcze coś bardzo ważnego w historii Stowarzyszenia. Otóż w maju, Elżbieta Zienda-Żywiczyńska uruchomiła profil Stowarzyszenia na Facebooku, co sprawiło, że informacja o tym, że jesteśmy i działamy, dociera do coraz większej liczby osób. Możemy się też za jego pośrednictwem komunikować – wymieniać myśli i informacje. Zaraz po jego uruchomieniu Ela zaproponowała zamieszczanie „Wspomnień o mojej Matce …”. Dzięki naszym wpisom – wspomnieniom mógł powstać niepowtarzalny obraz – portret zbiorowy kobiety/matki z II połowy XX wieku.

Internetowa strona Stowarzyszenia pod adresem sps.pogodnesuwalki również działa, prowadzę ją ja, staram się zamieszczać na niej aktualne informacje dotyczące naszej organizacji. Tak więc zapraszam do jej odwiedzania.

Na koniec chciałabym uświadomić Państwu truizm, iż za każdym z tych konkretnych, wyżej wymienionych wydarzeń czy przedsięwzięć stoi człowiek, jego pasja (działamy społecznie) i praca. Zwykle owoce nie przychodzą natychmiast, czasami trzeba na nie czekać. I tu wspomnę o Elżbiecie Zienda-Żywiczyńskiej, która w ostatnich miesiącach odbyła wiele spotkań w ramach przygotowań do realizacji autorskich projektów pt: „Historia z mojego archiwum” i „Tak było”. Efekty zaczniemy poznawać jesienią.

Przepraszam za lapidarność swojego wystąpienia. Ale forma sprawozdania narzuca pewną skrótowość.

Na koniec chciałabym poinformować, iż w roku 2023 przystąpiło do Stowarzyszenia siedem osób: Panie: Teresa Kochańska, Danuta Bura, Joanna Wasilewska, Alicja Węsierska-Kwiecień, Danuta Pucek, i Panowie: Piotr Kuczek i Wiesław Wiszniewski.

Aktualnie ( razem z Panią Jadwigą Kopciał, która dołączyła do nas w 2024 r.) mamy 104 członków, lecz czynnych, tj. utrzymujących kontakt ze Stowarzyszeniem poprzez np. uczestniczenie w spotkaniach czy wykazujących jakąkolwiek  inicjatywę, płacących składki – jest 73.

Na koniec 2023 roku dysponowaliśmy kwotą 13 900,36 zł. Na koncie mieliśmy 11 251,58 zł, w kasie 2 648,78 zł.

Suwałki 14.06.2024                   

W imieniu Zarządu Prezes Joanna Hofmann-Delbor

Zaproszenie na zjazd

Koleżanki i Koledzy!

Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny!

Serdecznie zapraszamy na walne zebranie sprawozdawcze członków Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny, które odbędzie się 14 czerwca 2024 r. (piątek) w Archiwum Państwowym w Suwałkach (sala na pierwszym piętrze), ul. Kościuszki 69. Początek godz. 14.00.

W części oficjalnej m.in. sprawozdanie z działalności reaktywowanego w roku 2023 Koła Warszawskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny, sprawozdanie z działalności merytorycznej zarządu Stowarzyszenia oraz komisji rewizyjnej za 2023 rok.

Szczegółowy porządek oraz regulamin obrad – zgodnie z postanowieniem statutu – został umieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia: sps.pogodnesuwalki.pl poniżej.

Po zakończeniu części oficjalnej, ok. godz. 15.00, przerwa na kawę/herbatę.

Po przerwie, ok. godz. 15.30, w związku z zapowiadaną i wyczekiwaną obecnością na zjeździe członków Koła Warszawskiego, wysłuchamy ich wspomnień o Suwałkach z czasów, kiedy jako młodzi ludzie „wyruszali w świat” i o ich związkach ze Stowarzyszeniem.

W dniu następnym, tj. 15 czerwca (sobota), przewidujemy: spływ kajakowy rzeką Czarną Hańczą i ognisko w Krzywem.

Spływ kosztuje 75 zł. Chętnych prosimy o kontakt z Józefem Kamińskim, tel. 798 029 971. Wyjazd na spływ zaplanowany jest na godz. 8.30 spod Szkoły Muzycznej przy ul. Noniewicza. Spływ potrwa do godz. ok. 16.00, aby jego uczestnicy mogli dotrzeć na ognisko.

Ognisko rozpocznie się o godz. 17.00  w Wigierskim Parku Narodowym w Krzywem w tzw. dziupli. Dojazd samochodem własnym lub autobusem komunikacji miejskiej nr 2 (z pętli przy ul. Nowomiejskiej wyrusza o godz. 16.22 i jedzie trasą: Pułaskiego – Chopina –  Pileckiego – Kowalskiego – Reja – Noniewicza – Waryńskiego – 1 Maja – Sejneńską – do Krzywego, do siedziby Wigierskiego Parku Narodowego).

 Osobom, które przyjadą na ognisko autobusem, zapewniamy powrót samochodem.

 Zapewniamy również kiełbaski, pieczywo, dodatki.

Prosimy wziąć ze sobą 4 zł na kartę wstępu do Wigierskiego Parku.

Suwałki 20.05.2023 r.                                                                              

                                                                           W imieniu Zarządu SPS

                                                                     prezes Joanna Hofmann-Delbor

Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków SPS

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o:

 • Zebraniu należy przez to rozumieć Walne Zebranie
 • Stowarzyszeniu należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W obradach biorą udział:
  1) członkowie zwyczajni,
  2) zaproszeni goście;
  3) osoby wspomagające i obsługujące Zebranie;
  4) przedstawiciele mediów.
 2. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
  1) udziału w dyskusji – po udzieleniu głosu przez prowadzącego Zebranie;
  2) zgłaszania wniosków i propozycji uchwał, stanowisk, itp.;
 3. Członkowie zwyczajni mają obowiązek potwierdzić swoją obecność na Zebraniu poprzez złożenie podpisu na przygotowanej liście obecności osób uprawnionych do głosowania.
 4. W przypadku braku wymaganego kworum do podejmowania prawomocnych uchwał w pierwszym terminie, Przewodniczący wyznacza w tym samym dniu drugi termin, 15 minut po pierwszym terminie. Uchwały Zebrania podczas obrad w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania uczestniczących w obradach.
 5. Głosowania są jawne i odbywają się przez podniesienie ręki, zgodnie z § 24 Statutu Stowarzyszenia.
 6. Zgodnie z § 24 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia głosowanie może zostać utajnione.

PRZEBIEG ZEBRANIA

 1. Zebranie otwiera Przewodniczący Stowarzyszenia.
 2. Po otwarciu Zebrania członkowie Stowarzyszenia dokonują wyboru Prezydium Zebrania: Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, a także członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjno-Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków bądź powierzają jej obowiązki Prezydium Zebrania.
 3. Wyboru dokonuje się spośród obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia .
 4. Obradami Zebrania kieruje Przewodniczący Zebrania.
 5. Obowiązki Przewodniczącego Zebrania:
  1) ogólne kierowanie obradami;
  2) przedstawienie projektu regulaminu obrad i przeprowadzenie głosowania nad jego przyjęciem;
  3) udzielanie głosu uczestnikom obrad oraz Przewodniczącemu komisji oraz odbieranie głosu dyskutantom odbiegającym od tematu lub odbiegającym od porządku obrad lub łamiącym Statut Stowarzyszenia, Regulamin Obrad, itp.
  4) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,
  5) przyjmowanie wniosków związanych z zakresem działania Prezydium Zebrania,
  6) przeprowadzanie głosowań,
  7) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,
  8) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych po ewentualnych konsultacjach z pozostałymi członkami Prezydium,
 6. Od decyzji Przewodniczącego członkom przysługuje prawo odwołania się do Zebrania.
 7. Obowiązki Sekretarza Zebrania:
  1) zbieranie materiałów do sporządzania protokołu,
  2) terminowe sporządzenie protokołu (14 dni).

KOMISJE ZEBRANIA

 1. Zadania komisji uchwał i wniosków można powierzyć Prezydium Zebrania
 2. Do zadań Komisji należy:
  a) opracowywanie na piśmie zgłoszonych przez członków: projektów uchwał i propozycji zmian w projektach uchwał, wniosków, itp.

OGÓLNY PORZĄDEK OBRAD

 1. Przedmiotem obrad Zebrania są sprawy objęte porządkiem obrad.
 2. W każdej sprawie objętej porządkiem obrad członek ma prawo zabrać głos.
 3. Przewodniczący udziela głosu wg kolejności zgłoszeń. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zmienić kolejność udzielania głosu.
 4. Po przedstawieniu członkom przez Komisję Uchwał i Wniosków złożonego projektu wniosku, uchwały, stanowiska itp. wnioskodawca ma prawo go uzasadnić.
 5. W dyskusji nad tą samą sprawą ten sam członek nie może zabierać głosu więcej niż dwa razy. Jego pierwsze wystąpienie nie może przekraczać 3 minut, drugie – 2 minut. Przewodniczący zebrania może przedłużyć czas wypowiedzi i zezwolić na kolejne zabranie głosu.
 6. Prawo zabierania głosu poza kolejnością mają przedstawiciele komisji powołanych przez Zebranie w zakresie tematyki dotyczącej prac danej komisji.
 7. W trakcie dyskusji Przewodniczący Zebrania udziela głosu poza kolejnością członkowi zgłaszającemu wniosek formalny.
 8. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:
  1) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie obrad,
  2) utajnienie głosowania,
  3) zmiany Przewodniczącego Zebrania,
  4) zamknięcie listy mówców,
  5) odroczenie lub zamknięcie dyskusji,
  6) przejście do porządku obrad,
  7) odesłanie do komisji,
  8) głosowanie bez dyskusji,
  9) zmianę porządku obrad,
  10) zamknięcie dyskusji i przeprowadzenie głosowania,
  11) ograniczenie czasu wypowiedzi,
  12) stwierdzenie kworum,
  13) przeliczenie głosów.
 9. Zebranie rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i jednego głosu przeciwnego (o ile taki będzie).
 10. Członkowie mogą w głosowaniu zamknąć dyskusję. W tym przypadku do głosu dopuszczone zostają jedynie te osoby, które znalazły się już na liście dyskutantów. Osoby, które nie zdążyły zgłosić chęci udziału w dyskusji mogą złożyć pisemne wypowiedzi lub wnioski do protokołu lub Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Uczestnikowi, który zakłóca porządek obrad, łamie dyscyplinę obrad lub nie stosuje się do przepisów niniejszego Regulaminu Przewodniczący Zebrania udziela upomnienia.
 12. Po zamknięciu dyskusji nad danym tematem Przewodniczący udziela głosu wnioskodawcy. Po jego wypowiedzi, jeśli zachodzi potrzeba Zebranie przystępuje do głosowania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Walne Zebranie obraduje według niniejszego regulaminu.
 2. Z obrad Zebrania Sekretarz Zebrania sporządza protokół, który podpisuje przewodniczący Zebrania oraz Sekretarz Zebrania.
 3. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje Zebranie.
 4. Przebieg Zebrania może być nagrywany.