Aktualności

Śpiewano i tańcowano

Dwudziestego trzeciego września w Suwalskim Ośrodku Kultury przy Placu Marii Konopnickiej zorganizowaliśmy  spotkanie o „Muzyce ludowej, śpiewie  i tańcu Suwalszczyzny”.

Rozpoczęło się wykładem na temat specyfiki muzyki  ludowej Suwalszczyzny w warstwie dźwiękowej i słownej. Po  nim odbyły się  warsztaty suwalskiego śpiewu i tańca.

Całość poprowadziła  Małgorzata Makowska – z wykształcenia kulturoznawca, z zamiłowania – muzyk multiinstrumentalista (gra m.in. na harmonii pedałowej), śpiewaczka i tancerka oraz animator i badacz kultury ludowej Suwalszczyzny. Wspierał ją podczas wykładu Mirosław Nalaskowski – badacz i propagator lokalnej sztuki ludowej.

Spotkanie było otwarte – wzięło w nim udział  ok. trzydziestokilku osób. Po zakończeniu warsztatów uczestnicy zostali zaproszeni na kawę i herbatę do  Kawiarenki Artystycznej mieszczącej się na parterze budynku.

Spotkanie mogło odbyć się dzięki dofinansowaniu projektu pod taką nazwą przez Miasto Suwałki w ramach zadania publicznego „kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – wspieranie działań służących edukacji i upowszechnianiu wiedzy w zakresie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego odbywających się na terenie Suwałk”.

Maria Konopnicka znana

W dniach 07-10 września b.r., jako Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny zorganizowaliśmy wyprawę edukacyjną pod nazwą „Śladami Marii Konopnickiej: Suwałki – Warszawa – Żarnowiec”, która objęła także Krosno, Duklę i Łańcut, a która była dofinansowana przez Urząd Miejski w Suwałkach.

Poznawanie Konopnickiej rozpoczęliśmy od Suwałk, od wizyty w muzeum jej imienia, gdzie 25 czerwca wysłuchaliśmy wykładu na temat jej dziecięcych lat. W planie było obejrzenie nowej wystawy pn. „Pieśń o domu”, która miała tego dnia być już otwarta. Niestety, termin ten uległ przesunięciu na sierpień, stąd każdy uczestnik wyprawy musiał obejrzeć ją w późniejszym czasie indywidualnie.

Siódmego września w Warszawie, po krótkim spacerze po Starym Mieście, udaliśmy się do Muzeum Literatury, gdzie wysłuchaliśmy wykładu o warszawskich latach Konopnickiej oraz obejrzeliśmy eksponaty związane z jej życiem i twórczością, np. pierwsze wydania jej książek, pisane własnoręcznie listy.

Ósmego września odwiedziliśmy Żarnowiec, gdzie w podarowanym poetce przez społeczeństwo  polskie dworku mieści się poświęcone jej muzeum. Tam, bo zwiedzeniu obiektu wzięliśmy udział w kilku lekcjach edukacyjnych (o twórczości patriotycznej Konopnickiej, przyrodzie w jej twórczości, o jej działalności społecznej)  oraz obejrzeliśmy film o jej życiu i dorobku. Wieczorem, zorganizowaliśmy wieczór jej poezji – każdy uczestnik wyprawy czytał lub recytował z pamięci jej wiersze.

Dwa kolejne dni wyprawy, kierując się w stronę Suwałk, spędziliśmy na zwiedzaniu Krosna, w tym lokalnego Centrum Dziedzictwa Szkła, Dukli oraz Łańcuta.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania wyprawy, w tym głównie Urzędowi Miasta Suwałk.

Na ludowo. Zapraszamy

Na spotkanie o „Muzyce ludowej, śpiewie  i tańcu Suwalszczyzny” zaprasza 23 września (piątek) o godz. 16 do Suwalskiego Ośrodka Kultury (budynek przy Placu M. Konopnickiej sala na piętrze) Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny.

Spotkanie odbędzie się dzięki dofinansowaniu projektu pod taką nazwą przez Miasto Suwałki w ramach zadania publicznego „kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – wspieranie działań służących edukacji i upowszechnianiu wiedzy w zakresie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego odbywających się na terenie Suwałk”.

Spotkanie rozpocznie wykład, który przyniesie odpowiedzi na pytania: jaka jest muzyka ludowa Suwalszczyzny, co ją wyróżnia w warstwie dźwiękowej i słownej od muzyki sąsiadujących regionów? Następnie zaplanowano warsztaty suwalskiego śpiewu i tańca.

Całość poprowadzi  Małgorzata Makowska – z wykształcenia kulturoznawca z zakresu folklorystyki i etnologii, z zamiłowania – muzyk multiinstrumentalista (gra m.in. na harmonii pedałowej), śpiewaczka i tancerka oraz animator i badacz kultury ludowej Suwalszczyzny.

Spotkanie jest otwarte – uczestnikiem może być każdy zainteresowany. Po zakończeniu warsztatów zaplanowano kawę/herbatę w Kawiarence Artystycznej mieszczącej się na parterze budynku.

 

Szlakiem Marii Konopnickiej

Program wyprawy edukacyjnej pod nazwą „Śladami Marii Konopnickiej: Suwałki – Warszawa – Żarnowiec”, która obejmuje również Krosno, Duklę i Łańcut, dofinansowanej przez Urząd Miejski w Suwałkach w ramach zadania publicznego: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – wspieranie projektów kulturalnych i artystycznych, w tym szczególnie nawiązujących do tradycji historycznych i kulturowych Suwałk i Suwalszczyzny lub związanych z osobami i wydarzeniami ważnymi w historii Suwałk. Termin 07-10 września 2022 r.

1 dzień – 07 września (środa) godz. 6.00: wyjazd z parkingu przy szkole muzycznej w Suwałkach (ul. Muzyczna 1) do Warszawy.

godz. 12 – spotkanie w Muzeum Literatury w Warszawie, ul. Rynek Starego Miasta 20; w programie prezentacja – wykład o warszawskich latach M. Konopnickiej oraz oglądanie pochodzących ze zbiorów muzeum eksponatów związanych z poetką.

Bilety do nabycia w muzeum, normalny – 20 zł, ulgowy – 10 zł.

Spotkanie potrwa ok. półtorej godziny.

Po spotkaniu w muzeum wyjazd z Warszawy w kierunku Czudca k. Żarnowca, gdzie w miejscowym ośrodku zaplanowano obiadokolację i noclegi;

08 września (czwartek) – śniadanie. Po śniadaniu wyjazd do dworku Marii Konopnickiej w Żarnowcu, gdzie mieści się muzeum jej imienia.

godz. 10 – przybycie do Muzeum w Żarnowcu i początek programu:

  1. Film o życiu i twórczości Marii Konopnickiej;
  2. Lekcja muzealna o twórczości patriotycznej poetki;
  3. Zwiedzanie dworku;
  4. Lekcja muzealna o przyrodzie w twórczości M. Konopnickiej;
  5. Lekcja muzealna o działalności społecznej M. Konopnickiej.

Cena biletu za wyżej opisany program – 28 zł/osoby.

Po zakończeniu części merytorycznej, ok. godz. 14 czas na kawę/herbatę w muzealnej kawiarence. Potem spacer po parku.

Obiadokolacja w miejscu zakwaterowania, tj. w ośrodku w Czudcu.

Po obiadokolacji, o godzinie ustalonej przez uczestników wycieczki zaplanowano wieczór twórczości Marii Konopnickiej podczas którego odbędzie się wspólne czytanie wierszy poetki.  Miejscem spotkania będzie kawiarenka w ośrodku w Czudcu. Spotkanie stanie się również okazją do dyskusji o Marii Konopnickiej i jej ogromnym i różnorodnym dorobku, a także do integracji i lepszego wzajemnego poznania się.

 

3 dzień – 09 września (piątek) – śniadanie. Po śniadaniu przejazd do Krosna zwanego „parva Cracovia”, czyli małym Krakowem, bowiem krośnieński Rynek z renesansowymi sukiennicami przypomina Krakowską Starówkę. W programie spacer po mieście z przewodnikiem i oglądanie: Rynku z podcieniami, Kościoła Św. Trójcy, fontanny, Kościoła Św. Piotra i poświęconego przez Jana Pawła II kościoła Św. Jana z Dukli.

O godz. 12.00 Zwiedzanie Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie. Bilety w cenie 38 zł normalny, 32 ulgowy.

Przejazd do Dukli przez którą przebiega dawny „Szlak Węgierski”- szlak handlu winem. Zwiedzanie z przewodnikiem: Rynku z renesansowym Ratuszem z początku XVII wieku, Zespołu pałacowego, w którym obecnie mieści się Muzeum Historyczne; pałac otacza park z kaplicą grobową dawnych właścicieli zamku. Kościoła Św. Marii Magdaleny – świątyni rokokowej z 1764 roku; we wnętrzu zaskakują lustra, cenna jest kaplica z nagrobkiem Marii Amalii z Brühlów Mniszchowej wykonanym z czarnego marmuru, z rzeźbą rokokową na sarkofagu, przedstawiającą zmarłą w stroju dworskim; w podziemiach krypty mieszczą się grobowce właścicieli Dukli. Kościoła i klasztoru bernardynów.

Powrót na obiadokolację i nocleg.

4 dzień – 10 września ( sobota) – śniadanie, przejazd i zwiedzanie zamku w Łańcucie (zamku, stajni, wozowni). Bilety w cenie 35 zł normalny, 25 zł ulgowy.

Powrót do Suwałk i zakończenie wycieczki około godz. 21.00.

Realizacją zadania – wyprawy edukacyjnej pn. „Śladami Marii Konopnickiej: Suwałki – Warszawa – Żarnowiec”, która obejmuje również Krosno, Duklę i Łańcut, dofinansowanej przez Urząd Miejski w Suwałkach zajmie się Agencja Turystyczno-Usługowa „Groma – Tour” Andrzej Adam Walukiewicz, ul. Kościuszki 86, 16-400 Suwałki. Tel. 87 566 27 04, 602 640 658, groma¬¬-tour@poczta.onet.pl