Wydawnictwa

Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny od lat prowadzi aktywną działalność wydawniczą. Dzięki dotacjom z Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz darowiznom miejscowych firm, nakładem stowarzyszenia ukazały się dotąd następujące pozycję książkowe:

  1. „Studia szkice wspomnienia o Alfredzie Wieruszu-Kowalskim”. Materiały z sesji popularnonaukowej w 150-lecie urodzin Artysty. Suwałki 11 października 1999 roku;
  2. „Tradycje patriotyczne Suwalszczyzny”. Materiały z sesji popularnonaukowej. Suwałki 25 września 2000;
  3. „Łączyła ich wspólnota. Zrzeszenia i zjazdy suwalczan” autorstwa Włodzimierza Turczyńskiego, Andrzeja Matusiewicza i Zygmunta Filipowicza. Suwałki 2003;
  4. „Zdzisław Maszewski bohater wywiadu Armii Krajowej”. Autor Zygmunt Filipowicz. Suwałki 2004;
  5. „Walery Roman 1877-1952. Honorowy obywatel Suwałk. Szkic biograficzny” autorstwa Andrzeja Matusiewicza i Krzysztofa Skłodowskiego. Suwałki 2006;
  6. „Suwalskie lata Marii Konopnickiej” autorstwa Zygmunta Filipowicza. Pierwsze wydanie opublikowano w 1976 r., w 2010 wznowiono pod szyldem Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny.