T. Kościuszko. Lekcja historii

Około pięćdziesięciu osób, w tym prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, skorzystało z zaproszenia Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny i obejrzało film pt. „Kościuszko po Racławicami”, którego projekcję zorganizowaliśmy  w Suwałkach w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Film wszedł na ekrany polskich kin 1 stycznia 1938 roku. Jest znakomitą lekcją historii przybliżającą wiedzę o Konstucji 3 maja i o tym, co działo się w naszym kraju po jej uchwaleniu  – opowiada o genezie zrywu przedstawicieli nieomalże wszystkich stanów przeciwko Rosji,  zwanego od nazwiska jego przywódcy Powstaniem Kościuszkowskim.

Jego reżyserem jest Józef Lejtes, a w role główne wcielili się wybitni aktorzy ówczesnego kina. Tadeusza Kościuszkę zagrał Tadeusz Białoszczyński, generała Józefa Wodzickiego – Józef Węgrzyn, Hankę – Elżbieta Barszczewska.

Film „Kościuszko pod Racławicami” rozpoczął cykl pięciu pokazów zaplanowanych w ramach projektu przygotowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny pn. „Organizacja starych polskich filmów związanych tematycznie z najważniejszymi wydarzeniami w historii Polski – w rocznicę tych wydarzeń”.  Druga z kolei  projekcja zostanie zorganizowana 15 sierpnia – w rocznicę bitwy warszawskiej, trzecia – 1 września, czwarta – 17 września i przypomni o napaści ZSRR na Polskę w 1939 roku, piąta – 11 listopada – w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dofinansowany przez Urząd Miasta Suwałki projekt jest realizowany jako zadanie publiczne pod nazwą „Wspieranie inicjatyw związanych z upowszechnianiem uczestnictwa w kulturze, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji kulturowej dzieci i młodzieży szkolnej, a także seniorów i osób niepełnosprawnych”.