Wyprawa z dotacją

Przygotowany przez zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny projekt zorganizowania wyprawy edukacyjnej pod nazwą „W poszukiwaniu śladów polskości na litewskiej części Suwalszczyzny” otrzymał w konkursie Urzędu Miejskiego w Suwałkach pozytywne oceny, a co  za tym idzie – wsparcie finansowe w kwocie 2,5 tys. złotych.

Wyprawa zostanie zorganizowana 24 czerwca bieżącego roku, podczas trwającego w dniach 23-25 czerwca zjazdu stowarzyszenia. Wezmą w niej udział chętni   członkowie SPS jak również inne osoby zainteresowane przeszłością regionu i Polski. Trasa wyprawy  została opracowana przez stowarzyszenie i będzie przebiegała przez mało znane, lecz znaczące pod względem zlokalizowanych tam zabytków polskiej kultury miejscowości . Wybór tych oddalonych od głównych szlaków miejsc jest celowy, sensem wyprawy jest bowiem poszukiwanie i odkrywanie coraz rzadszych niestety śladów polskości na litewskim pograniczu, a przez to – podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji patriotycznych i narodowych.

Trasa będzie miała swój początek w Kopciowie na Litwie, gdzie znajduje się grób Emilii Plater – bohaterki Powstania Listopadowego oraz pomnik poświęcony jej pamięci. Następnie powiedzie przez: Lejpuny – miejscowość w której można obejrzeć klasycystyczny pałac z przełomu XVIII i XIX wieku oraz kościół z lat 1806-1826 wybudowany przez właściciela majątku marszałka sejneńskiego Antoniego Kruszewskiego , Urdomin – zespół dworski składający się z parterowego dworu z końca XVIII wieku i ponad sześciohektarowy park z trzema stawami, stanowiącymi jako całość pomnik przyrody; ponadto kościół z 1592 roku przebudowany w wieku XVIII. Kirsna – zespół pałacowo-parkowy, siedziba rodziny Gawrońskich; Kalwaria – zabudowania starej poczty. Mariampol – klasztor i bazylika w której spoczywają relikwie błogosławionego Jerzego Matulewicza.