Po zjeździe

Dziewiątego lipca w Archiwum Państwowym w Suwałkach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny. Wzięły w nim udział 33 osoby, w tym kilka przyjezdnych: z Białegostoku, Warszawy, Bielska Białej.

Rok 2020 był rokiem wyjątkowym. Z uwagi na pandemię udało się zrealizować zaledwie część z zaplanowanych działań. W lutym zorganizowano spotkanie noworoczne,  we wrześniu zjazd sprawozdawczy, sesję popularno-naukową pt. „Suwałki i Suwalszczyzna w okresie kamedulskim” oraz wyprawę edukacyjną „Szlakiem dworów po Sejneńszczyźnie”..

Po przyjęciu sprawozdań za rok 2020 – z pracy merytorycznej zarządu oraz  finansowego, rozpoczęła się część wyborcza. Członkowie stowarzyszenia musieli wybrać na kolejne cztery lat władze: prezesa, zarząd i komisję rewizyjną.

Dotychczasowa prezes – Joanna Hofmann-Delbor nie zdecydowała się kandydować na kolejną kadencje, jej miejsce zajął Sławomir Filipowicz – dotychczasowy wiceprezes.  J. Hofmann-Delbor została jego zastępcą. Sekretarzem stowarzyszenia została wybrana Jadwiga Gładczuk, skarbnikiem – Anna Chalecka. Ponadto w zarządzie znaleźli się: Anna Augustynowicz, Danuta Iwaszko, Krystyna Jankowska,  Krzysztof Polakowski, Krzysztof  Skłodowski.

Komisję rewizyjną tworzą: Elżbieta Dzienisiewicz, Janina Tkaczyk, Teresa Ślużyńska.