Wyprawa edukacyjna „Szlakiem dworów po Sejneńszczyźnie”, fotografie Teresa Wysocka-Kluczny

Dwory pogranicza

Z końcem grudnia 2020 roku upłynął termin realizacji przez Stowarzyszenie Przyjaciół
Suwalszczyzny zadania publicznego pn. „Wyprawa edukacyjna „Szlakiem dworów po
Sejneńszczyźnie”, współfinansowanego przez Zarząd Województwa Podlaskiego w ramach
zadania „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.
Zadanie polegało na zorganizowaniu wycieczki o charakterze edukacyjnej do dworów
pogranicza-polsko litewskiego w Szejpiszkach, Łumbiach, Hołnach Mejera, Krasnogrudzie i
Klejwach. Czterdziestu uczestników, zwiedzając dworki w wymienionych miejscowościach,
wysłuchało opowieści historyka i regionalisty Andrzeja Matusiewicza o historii ich powstania
i ciekawej przeszłości zamieszkujących je rodów. O historii odbudowy Hołn Mejera
dodatkowo opowiadała konserwator zabytków Alicja Lutostańska. Mieli oni także okazję
spotkać się i porozmawiać z aktualnymi właścicielami lub administratorami obiektów.
Wyprawa odbyła się 26 września 2020 r. przy pięknej, słonecznej, jesiennej pogodzie.
Wyruszyła z Suwałk godz. 9, zakończyła się powrotem do tego miasta o 18.30.


.