Aktualności

Wyprawa edukacyjna „Szlakiem dworów po Sejneńszczyźnie”, fotografie Teresa Wysocka-Kluczny

Dwory pogranicza

Z końcem grudnia 2020 roku upłynął termin realizacji przez Stowarzyszenie Przyjaciół
Suwalszczyzny zadania publicznego pn. „Wyprawa edukacyjna „Szlakiem dworów po
Sejneńszczyźnie”, współfinansowanego przez Zarząd Województwa Podlaskiego w ramach
zadania „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.
Zadanie polegało na zorganizowaniu wycieczki o charakterze edukacyjnej do dworów
pogranicza-polsko litewskiego w Szejpiszkach, Łumbiach, Hołnach Mejera, Krasnogrudzie i
Klejwach. Czterdziestu uczestników, zwiedzając dworki w wymienionych miejscowościach,
wysłuchało opowieści historyka i regionalisty Andrzeja Matusiewicza o historii ich powstania
i ciekawej przeszłości zamieszkujących je rodów. O historii odbudowy Hołn Mejera
dodatkowo opowiadała konserwator zabytków Alicja Lutostańska. Mieli oni także okazję
spotkać się i porozmawiać z aktualnymi właścicielami lub administratorami obiektów.
Wyprawa odbyła się 26 września 2020 r. przy pięknej, słonecznej, jesiennej pogodzie.
Wyruszyła z Suwałk godz. 9, zakończyła się powrotem do tego miasta o 18.30.


.
    

Po dworach

„Szlakiem dworów po Sejneńszczyźnie” – to tytuł wyprawy edukacyjnej, którą 26 września b.r. organizuje Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny. W ramach wyprawy uczestnicy odwiedzą dworki w Szejpiszkach, Łumbiach, Krasnogrudzie, Hołnach Mejera i Klejwach.  Zorganizowanie wyprawy  będzie możliwe dzięki dofinansowaniu Zarządu Województwa Podlaskiego w ramach zadania p.n. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.

Chętni  mogą zgłaszać się dzwoniąc pod numer 606 369 107. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Nasze projekty z dofinansowaniem

Zorganizowanie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny w dniu 25 września b.r. w Muzeum Okręgowym Sesji popularno-naukowej pn. „Suwałki i Suwalszczyzna w okresie kamedulskim”, będzie możliwe dzięki dofinansowaniu kwotą 2000 zł Miasta Suwałki w ramach „Wspierania projektów kulturalnych i artystycznych nawiązujących do tradycji historycznych i kulturowych Suwałk i Suwalszczyzny, w tym szczególnie do jubileuszu 300-lecia Suwałk.”

Zorganizowanie w dniu 26 września „Wyprawy edukacyjnej „Szlakiem dworów po Sejneńszczyźnie”” będzie możliwe dzięki dofinansowaniu kwotą 2500 zł Zarządu Województwa Podlaskiego w ramach zadania p.n. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.

jh-d

Zaproszenie na zjazd 25-26 września 2020

Serdecznie zapraszam na zjazd sprawozdawczy Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny i towarzyszące imprezy – zaplanowane w dniach 25-26 września 2020 roku. Oto program:

25 września – piątek, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, ul. Kościuszki 81

– godz. 13.45 – pierwszy termin rozpoczęcia obrad; godz. 14.00 – drugi termin rozpoczęcia obrad: sprawozdanie z rocznej działalności stowarzyszenia, zatwierdzenie sprawozdania finansowego, wolne wnioski, dyskusja;

– godz. 15.00 – 15.30 – przerwa na poczęstunek;

– godz. 15.30 -17.30 – sesja popularno-naukowa pod nazwą „Suwałki i Suwalszczyzna w okresie kamedulskim”. W ramach sesji zostaną wygłoszone dwa wykłady. Pierwszy – o miejscowościach obecnej Suwalszczyzny, od lokacji do końca XVIII wieku, przedstawi doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, wójt gminy Bakałarzewo – Tomasz Naruszewicz; z drugim wykładem – o Suwałkach, od powstania miasta do końca okresu, wystąpi Sławomir Filipowicz z Archiwum Państwowego w Suwałkach – historyk, regionalista, archiwista.

26 września – sobota: Wyprawa edukacyjna „Szlakiem dworów po Sejneńszczyźnie”. W ramach wyprawy odwiedzimy dworki w Klejwach, Szejpiszkach, Łumbiach, Krasnogrudzie i Hołnach Mejera. O ich ciekawej przeszłości opowie nam historyk Andrzej Matusiewicz, który będzie naszym przewodnikiem. Planujemy także spotkania z aktualnymi właścicielami bądź gospodarzami tych miejsc. Koszt wyprawy z obiadem – 11,40 zł od osoby.

Wyjazd o godz. 9.00 z parkingu przy LO nr 3, przy ulicy Noniewicza. Powrót ok. godz. 18.30.

Prosimy o telefoniczne zgłoszenie udziału w części oficjalnej połączonej z sesją popularno-naukową oraz w wycieczce w terminie do 31.08.2020 roku, dzwoniąc pod numer 606 369 107. W tym samym terminie prosimy o opłacenie wycieczki (11,40 zł) przelewem na konto stowarzyszenia w Banku Spółdzielczym w Suwałkach: nr 03 9359 0002 0022 5533 2003 0001 lub osobiście, w Domu  Nauczyciela, w dniach 18 i 25 sierpnia w godz. 16-17. Decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanych wpłat.

Jednocześnie prosimy o opłacenie składek.

Zarówno 25 jak i 26 września obowiązują maseczki.

Z poważaniem – Joanna Hofmann-Delbor, przezes SPS