Aktualności

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków SPS w dniu 14 czerwca 2024 r.

  1. Otwarcie obrad i przywitanie gości.
  2. Wybór Prezydium Zebrania, tj. Przewodniczącego i Sekretarza.
  3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  4. Zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Przyjęcie Regulaminu obrad.
  6. Wybór Komisji: Uchwał i Wniosków  bądź powierzenie jej obowiązków Prezydium Zebrania.
  7. Sprawozdanie władz z działalności w 2023  r.

a) Zarządu Stowarzyszenia,

b) Komisji Rewizyjnej.

8. Dyskusja nad sprawozdaniami.

9. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań i udzielenia absolutorium Zarządowi. 

10. Wolne wnioski, w tym podsumowanie zgłoszonych wniosków.

11. Zamknięcie obrad.W

Kto pozostawił?

Po zakończeniu naszej wyprawy „Śladami Czesława Miłosza”, w autobusie znaleziono kilka rzeczy. Prawdopodobnie należą one do uczestników. Kto rozpozna na zdjęciu poniżej swoją własność, proszony jest o kontakt ze mną (Joanna Hofmann-Delbor) lub z Biurem Turystycznym „Jaćwing”, tel. 87 566 23 09.

Śladami poety

Czterdziestoosobowa grupa Suwalczan, w tym członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny, odwiedziła wczoraj (25 maja 2024 r.) miejsca na Litwie związane z Czesławem Miłoszem – Opitołoki, gdzie w 1909 r. w miejscowym kościele jego rodzice Aleksander Miłosz i Weronika z Kunatów wzięli ślub, Świętobrość – gdzie poeta przyjął chrzest i Szetejnie – gdzie przyszedł na świat.

Niezwykłość tych okolic – urok starych, pięknych kościółków, bujność i różnorodność przyrody, w tym ogromnych, pamiętających dawne czasy dębów, wody Niewiaży i Niemna – stanowiąca dla Czesława Miłosza niewyczerpane źródło twórczej inspiracji, długo pozostanie w naszej pamięci.

Wyprawa, zorganizowana przez Stowarzyszenie w ramach projektu „W Roku Czesława Miłosza wyprawa edukacyjna pt. Śladami poety, poprzedzona wykładem na temat Jego związków z Suwałkami i Suwalszczyzną, zakończona otwartą prezentacją z wyprawy”, została dofinansowana przez Urząd Miasta Suwałki.

Zdjęcia Elżbieta Zienda-Żywiczyńska

Pod kościołem w Opitołokach
We wnętrzu kościoła w Opitołokach
Kościół w Świętobrości
Świętobrość
Katedra w Kownie

25 maja w sobotę wyruszamy Śladami Czesława Miłosza

Przypominamy, że wyjazd jest zaplanowany o godz. 7 z parkingu przy Szkole Muzycznej przy ul. Noniewicza w Suwałkach. Oto ramowy program:

– przejazd na Litwę,

– spotkanie z przewodnikiem,

– przyjazd do Opitołoków, gdzie w miejscowym kościele rodzice Czesława Miłosza, Aleksander i Weronika z Kunatów brali ślub,

– przyjazd do Świętobrości, gdzie w miejscowym kościele w roku 1909 Czesław Miłosz został ochrzczony,

– Szetejnie, gdzie Czesław Miłosz urodził się; tutaj planujemy wspólne czytanie wierszy poety,

Kiejdany – wizyta w kościele, cerkwi, synagodze,

Kowno – spacer po mieście,

– wyjazd do Suwałk, powrót w godzinach wieczornych.

Przypominamy również o wzięciu ze sobą co najmniej 10 euro.

Wycieczka stanowi kontynuację projektu przygotowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny, dofinansowanego przez Urząd Miasta Suwałk p.n. „W Roku Czesława Miłosza wyprawa edukacyjna pt. Śladami poety, poprzedzona wykładem na temat Jego związków z Suwałkami i Suwalszczyzną, zakończona otwartą prezentacją z wyprawy”.