Aktualności

„Śladami Polaków na Białorusi” – program wycieczki

16 – 17 CZERWCA 2018 r.: GRODNO – NAUMOWICZE – SZCZUCZYN – WASILISZKI – LIDA – NOWOGRÓDEK – BRZOZÓWKA – JEZIORO ŚWITEŹ – ZAOSIE,CENA: 490 PLN

16 czerwca 2018 r. – sobota

– godz. 05.00 wyjazd z Suwałk z parkingu przy LO nr 3, ul. Noniewicza, przejazd na przejście graniczne Kuźnica – Bruzgi, odprawa paszportowo – celna,

– przejazd do Naumowicz: forty w Naumowiczach były miejscem straceń w czasie

II wojny światowej, przejazd do Grodna,

– zwiedzanie Grodna z przewodnikiem: Stary i Nowy Zamek, cerkiew świętych Borysa

i Gleba na Kołoży, Kościół Pojezuicki – Katedra, Sobór Opieki Matki Bożej,  pomnik

Elizy Orzeszkowej, zabytkowy cmentarz z grobami żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej

z 1920 r. oraz grobami obrońców Grodna w 1939 r.

– następnie przejazd do Szczuczyna, zwiedzanie (z zewnątrz) zespołu pałacowego rodu

Druckich – Lubeckich.

– krótka wizyta w Wasiliszkach – domu rodzinnym Czesława Niemena,

– przejazd do Lidy – obiadokolacja – nocleg

 

17 czerwca 2018 r. – niedziela

– po śniadaniu zwiedzanie Zamku Gedymina w Lidzie,

– przejazd do Brzozówki, zwiedzanie huty szkła „Niemen” – wykonano w niej szklaną urnę w której umieszczono serce Marszałka Józefa Piłsudskiego,

– przejazd do Nowogródka, pierwszej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego: zwiedzanie muzeum Adama Mickiewicza i Kościoła Farnego,

– przejazd nad jezioro Świteź, o którym Adam Mickiewicz napisał balladę – krótki odpoczynek – przejazd    do Zaosia – miejsca urodzenia poety, zwiedzanie muzeum – folwarku Mickiewiczów,

– powrót do Grodna, krótki czas na zakupy – obiad,

– powrót do Polski – planowany powrót  około 24.00

Cena zawiera:

– transport,

– zakwaterowanie (pokoje 1, 2 i 3 – osobowe z  łazienkami) oraz wyżywienie zgodnie z programem,

– koszt wizy białoruskiej, ubezpieczenie medyczne oraz ubezpieczenie  turystyczne  NNW,

– opiekę pilota i lokalnych przewodników,

– bilety wstępu do zwiedzanych obiektów.

 

 

 

O Żydach, Starowierach i Ewangelikach

Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny oraz Archiwum Państwowe w   Suwałkach zapraszają na cykl spotkań popularno – naukowych pod nazwą: „Dawne wielokulturowe Suwałki: Żydzi, Starowierzy, Ewangelicy”.

Pierwsze spotkanie, poświęcone Żydom, odbędzie się 19 kwietnia (czwartek) 2018 r. o godz. 17.00. Wystąpi dr Maciej Ambrosiewicz, regionoznawca i kulturoznawca, autor m.in.  książki o suwalskiej społeczności Żydów pt. „Sztetl z długą ulicą”.

Drugie spotkanie – poświęcone Starowierom – zaplanowano na 17 maja (czwartek) 2018 r. na godz. 17.00. Poprowadzi je dr Krzysztof Snarski – kulturoznawca z Muzeum Okręgowego w Suwałkach. W drugiej części  będzie okazja spotkać się z przedstawicielem Starowierów mieszkających w Suwałkach.

Trzecia i ostatnia sesja, traktująca o Ewangelikach, odbędzie się 15 czerwca (piątek) o godz. 15.30. Wystąpią: dr Krzysztof Snarski oraz proboszcz Parafii Ewagelicko-Augsburskiej p.w. Świętej Trójcy w Suwałkach – pastor Dawid Banach.

Miejscem wszystkich spotkań będzie Archiwum Państwowe w Suwałkach, ul. Kościuszki 69, sala na pierwszym piętrze. Serdecznie zapraszam.

Spotkania odbędą się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta w Suwałkach.

Zaproszenie na zjazd – 15-17 czerwca 2018

 

Serdecznie zapraszam na zjazd sprawozdawczy Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny i towarzyszące mu imprezy – zaplanowane w dniach 15-17 czerwca 2018 roku. Oto program:

 

15 czerwca – piątek, Archiwum Państwowe w Suwałkach, ul. Kościuszki 69

– godz. 13.45 – pierwszy termin rozpoczęcia obrad,

– godz. 14.00 – drugi termin rozpoczęcia obrad: sprawozdanie z rocznej działalności stowarzyszenia i dyskusja;

– godz. 14.45-15.20 – opowieść Kazimierza Kimszala, długoletniego członka Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny o przedwojennej suwalskiej wsi,

– godz. 15.30-17.30 – sesja pod nazwą: „Dawne wielokulturowe Suwałki: Ewangelicy”. Wystąpią: dr. Krzysztof Snarski, historyk z Muzeum Okręgowego w Suwałkach oraz proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. Świętej Trójcy w Suwałkach – pastor Dawid Banach.

 

16 – 17 czerwca – sobota i niedziela: Wycieczka „Śladami Polaków na Białorusi” na trasie: Grodno – Naumowicze – Szczuczyn – Wasiliszki – Lida – Nowogródek – Brzozówka – Jezioro Switeź – Zaosie. Program wycieczki w załączeniu. Koszt 490 zł.

Każdy uczestnik wycieczki musi posiadać paszport. Musi on być ważny co najmniej do 18 grudnia 2018 r.

Prosimy o przesłanie karty zgłoszenia udziału w części oficjalnej połączonej z sesją popularno-naukową oraz w wycieczce na Białoruś w terminie do 15 kwietnia 2018 roku. W tym samym terminie, tj. do 15 kwietnia 2018 r. prosimy o opłacenie wycieczki: przelewem na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny w Banku Spółdzielczym w Suwałkach: nr 03 9359 0002 5533 2003 0001 lub osobiście, po uprzednim skontaktowaniu się z członkami zarządu: tel. 603 617 304 lub 606 369 107. Decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanych wpłat.

Szczegóły programu, w tym porządek i regulamin obrad, jak również inne informacje związane z czerwcowym spotkaniem znajdą Państwo na stronie internetowej stowarzyszenia: www.sps.pogodnesuwalki.pl.

Z poważaniem

Joanna Hofmann-Delbor

Prezes SPS

Gratulujemy

Alicja Lutostańska została honorowym członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny. Tytuł ten przyznano Jej jednomyślnie za szczególne zasługi dla Suwałk i Suwalszczyzny podczas ostatniego zjazdu sprawozdawczo-wyborczego stowarzyszenia, który odbył się 23 czerwca.

Alicja Lutostańska należy do SPS od roku 1994, a jako członek zarządu od roku 2000 reprezentowała środowisko warszawskie. Choć nie urodziła się w Suwałkach i nigdy w mieście na stałe nie zamieszkała, z Ziemią Suwalską związana jest korzeniami – stąd wywodzą się Jej przodkowie oraz wieloletnią pracą zawodową.

Matka pochodziła z Suwałk. Rodzina Lutostańskich – ze strony ojca miała swoje „gniazdo” w Jabłonowie k. Kaletnika. Ojciec, wysokiej rangi wojskowy, wiele lat spędził w Warszawie i tam przyszła na świat Alicja.

Jako absolwentka wydziału historycznego sekcji historii sztuki Uniwersytetu Warszawskiego została inspektorem Ministerstwa Kultury i Sztuki d.s. zabytków na byłe województwo białostockie. Zajmowała się sprawami kultury, a w szczególności odbudową i konserwacją zabytków – zwłaszcza architektury, w tym suwalskich kamienic, sejneńskich – synagogi, Pałacu Biskupiego, bazyliki, klasztoru kamedułów w Wigrach…

– Chodziłam dosłownie po gruzach i komisyjnie określaliśmy jak co ma wyglądać – wspomina. Przybywała na  Suwalszczyznę tak często, jak wymagały tego obowiązki. Jej wkład w odbudowę tych i innych ważnych historycznie obiektów w regionie jest ogromny.

Przyjeżdżała tym chętniej, że miała tu liczną rodzinę, którą odwiedzała. Jej dwie ciotki przez wiele lat prowadziły przy ulicy Kościuszki w kamieniczce „po schodkach” sklepik z prasą. Przed wojną Jej krewni Lutostańscy wykonywali zawód notariusza i adwokata. Jej kuzynem był skazany przez Niemców na karę śmierci za działalność konspiracyjną 17-letni Tadeusz, dziś patron suwalskiego Hufca ZHP.

Kiedy przeszła na emeryturę i żyjący w Suwałkach krewni zmarli, jedynym Jej łącznikiem z miastem i Suwalszczyzną stało się stowarzyszenie. Uczestniczyła w spotkaniach warszawskiego koła, we wszystkich odbywających się w Suwałkach zjazdach.

Dziś koło warszawskie liczy zaledwie kilka osób, wśród których Alicja Lutostańska należy do najbardziej aktywnych. Mimo podeszłego wieku przyjeżdża do Suwałk kilka razy w roku. Bardzo dobrze się tu czuje, spotyka się z licznymi znajomymi, odwiedza groby bliskich.

– Jestem warszawianką, lecz duszę mam suwalską – zapewnia.

Alicji Lutostańskiej serdecznie gratulujemy.