Pożegnaliśmy Jerzego S. Klimkę

Szóstego sierpnia 2011 roku, w wieku 86 lat, odszedł Jerzy Stanisław Klimko, wieloletni członek Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny, dla starszych z nas kolega, dla młodszych – pan Jerzy.

Jeszcze w lipcu był z nami na wycieczce na Litwie, a już miesiąc później, razem z tłumem suwalczan, żegnaliśmy Go na suwalskim cmentarzu przy ul. Bakałarzewskiej. W okresie drugiej wojny był członkiem ruchu oporu w szeregach Armii Krajowej. Od stycznia 1945 roku do stycznia 1946 przebywał w łagrach NKWD. Po wojnie ukończył studia wyższe. Jako nauczyciel matematyki w miejscowych szkołach średnich wychował wiele pokoleń młodych suwalczan. Był przewodnikiem PTTK I klasy, instruktorem kadry przewodnickiej, krajoznawczej i żeglarskiej – z jego inicjatywy powstał klub wodny PTTK w Starym Folwarku. Jako prezes zarządu Suwalskiego Obwodu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (od 1989 roku) był obecny na każdej państwowej uroczystości. Zawsze w czarnym berecie na głowie, z biało-czerwoną opaską na rękawie zielonej kurtki. Dzięki Jego staraniom w mieście powstał obelisk poświęcony żołnierzom AK. Znakomicie znał historię Suwałk i Suwalszczyzny i jak nikt, umiał o niej opowiadać. W 2001 roku otrzymał tytuł „Zasłużonego dla Miasta Suwałk”, a 2007 – medal „W uznaniu zasług” Prezydenta Suwałk.