Ważne!

Informacja Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny

Wycieczka planowana jest na 30 osób. Cena wycieczki  przy grupie minimum 30 uczestników to 990 zł/osobę. Wobec otrzymanej z Urzędu Miejskiego dotacji w kwocie 8610 zł (po 287 zł na osobę przy grupie 30 osobowej) rzeczywisty koszt wycieczki każdego uczestnika przy grupie 30 osobowej to 703 zł ( koszt może  ulec zmianie w przypadku drastycznego wzrostu cen usług i paliw ) + bilety wstępów do zwiedzanych obiektów (cennik poniżej).

Zaliczkę na poczet wycieczki w kwocie 400 zł należy wpłacić do 10 czerwca 2022 r. przelewem na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny: nr konta: 03 9359 0002 0022 5533 2003 0001. Wpłata gotówką możliwa po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem 603 617 304.

O zakwalifikowaniu się na wycieczkę decyduje kolejność wpłaty zaliczki.

Pozostałą część kosztów, tj. 303 zł  należy wpłacić na konto Stowarzyszenia   do dnia 10 sierpnia 2022 r

Po dniu 10 sierpnia 2022 r. nie będzie możliwości zwrotu wpłaconych pieniędzy w związku z  rezygnacją z wycieczki; w przypadku rezygnacji, w celu otrzymania zwrotu pieniędzy, należy znaleźć chętnego na swoje miejsce.

Dodatkowo płatne będą bilety wstępów: (opłata za bilety będzie pobierana w  trakcie wycieczki ):

– do Muzeum Literatury w Warszawie: 20 zł bilet normalny, 10 zł ulgowy,

– Muzeum w Żarnowcu – 28 zł/os.,

– do Zamku z Łańcucie – 35 zł normalny, 32 zł ulgowy

– do Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie – 38 zł bilet normalny, 25 zł ulgowy.

 

Członkom Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny przypominamy o wpłacaniu składek, wysokość składki od 2022 roku to 50 zł na rok. Można wpłacić na w/w konto lub gotówką podczas zjazdu – 24.06.2022 r.