Po zjeździe

Czternastego czerwca b.r. odbył się zjazd sprawozdawczy członków Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny. Uczestniczyło w nim prawie 50 osób. Oczywiście największą grupę stanowili mieszkańcy Suwałk. Ale na spotkanie przybyły także osoby z Krakowa, Bielska-Białej, Warszawy, Białegostoku. Prezes Stowarzyszenia Joanna Hofmann-Delbor przedstawiła sprawozdanie z działalności merytorycznej zarządu, a przewodnicząca komisji rewizyjnej Elżbieta Dzienisiewicz z działalności komisji. Oba zostały przez zgromadzonych w Archiwum Państwowym w Suwałkach przyjaciół Suwalszczyzny przyjęte jednogłośnie.

Po przerwie wysłuchaliśmy sprawozdania Alicji Lutostańskiej z działalności reaktywowanego w roku 2023 Koła Warszawskiego. Poza Panią Alicją – przewodniczącą Koła, tworzą go: Zdzisław Łazarczyk, Krzysztof Polakowski i Ireneusz Mikłaszewicz. Wszyscy Oni podzielili się wspomnieniami z dawnych Suwałk, z czasów dzieciństwa i młodości oraz ze swoich związków ze Stowarzyszeniem.

Pani Alicja, badając przeszłość ruchu Suwalczan, uświadomiła zebranym, że w marcu 2026 r. ruch ten będzie obchodził 100-lecie istnienia.

Zdjęcia Piotr Kuczek

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie z działalności zarządu SPS, poszerzone o fragment zaznaczony kursywą.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny za rok 2023.

W roku 2023 zorganizowaliśmy 9 imprez o różnym charakterze.

24 marca 2023 r. w Kawiarence Artystycznej Suwalskiego Ośrodka Kultury zorganizowaliśmy otwarte spotkanie z Hubertem Stojanowskim. Przybyło wiele osób – trzeba było dostawiać krzesła. Kto słyszał – podziwiał jego pasje: penetrowania Suwalszczyzny (pieszo, kajakiem, rowerem, na nartach, motolotnią); fotografowania jej i filmowania, pracy z młodzieżą.

13 maja 2023 r. odbyliśmy wycieczkę do Prania, Wojnowa i Ogródka. Wzięło w niej udział 48 osób.

W czerwcu, 16-go, zorganizowaliśmy w Muzeum Okręgowym zjazd sprawozdawczo-wyborczy, podczas którego – w związku z rezygnacją z powodów zawodowych Sławomira Filipowicza z funkcji prezesa – uzupełniliśmy i nieco zmieniliśmy skład zarządu. Krystyna Jankowska została wybrana wiceprezesem, ja – Joanna Hofmann-Delbor prezesem. Podczas zjazdu podjęliśmy decyzję o przyznaniu Pani Henryce Siemaszko-Wilczewskiej tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia. Niedługo po tym przekazaliśmy Pani doktor pismo w tej sprawie oraz Akt Nadania tytułu. Zdążyliśmy! Wkrótce (03.09.2023) w wieku 97 lat odeszła.

Nazajutrz po zjeździe, tj. 17 czerwca odbyło się w Wigierskim Parku Narodowym ognisko.

Po przerwie wakacyjnej, 16 września zorganizowaliśmy wycieczkę „Szlakiem Tatarskim”. Odwiedziliśmy Sokółkę, Bohoniki, Krynki, Kruszyniany. Chyba wszyscy przekonaliśmy się jak piękne i bogate w swojej różnorodności jest Podlasie. I mamy je w zasięgu ręki.

21 września odbyliśmy spotkanie z Ireną Zarachowicz, która opowiedziała o gruzińskim księciu Pawle Tumaniszwili i jego synu Jerzym. Los związał ich na pewnym etapie życia z Polską i Suwałkami, Paweł został na suwalskim cmentarzu pochowany.

19 października Stanisław Roziewski – kapitan żeglugi, przedstawił historię swojej rodziny. Badania rozpoczął  po wizycie w Suwałkach Nikolasa – młodego Amerykanina, który w poszukiwaniu swoich przodków stanął pewnego dnia w drzwiach jego mieszkania. Pasja ta trwa do dzisiaj. Stanisław sporządził drzewo genealogiczne, organizuje zjazdy rodzinne.

24 listopada odbyliśmy spotkanie z Krzysztofem Michalskim –  kolekcjonerem sztuki ludowej (w podsuwalskiej wsi prowadzi galerię Drewutnia), mecenasem kultury, społecznikiem. Opowiedział m.in. o  powstającym z jego inicjatywy Szlaku Kultury Ludowej Suwalskiego Pogranicza, któremu patronuje honorowo nasze stowarzyszenie.

17 grudnia, jako współorganizator, uczestniczyliśmy w spotkaniu z Dariuszem Pojawą – bębniarzem, prowadzącym od lat pod Suwałkami Pracownię Bębniarską „Bębny z duszą”, w której tworzy i odtwarza bębny z różnych epok.

Prawie wszystkie wymienione imprezy (poza spotkaniem z Hubertem Stojanowskim) odbyliśmy w Archiwum Państwowym; niektóre na zasadzie współpracy lub współorganizacji z tą instytucją, inne, dzięki uprzejmości dyrektora Sławomira Filipowicza, na zasadzie udostępnienia sali – za co serdecznie dziękuję.

Kilka imprez było dofinansowanych z naszych składek. Pokryliśmy niewielką część kosztów wycieczek – do Prania, Ogródka, Wojnowa i „Szlakiem Tatarskim”. Ze składek w całości sfinansowaliśmy poczęstunek podczas zjazdu. Poczęstunek na ognisku zafundowała Danuta Iwaszko.

Na uwagę zasługuje fakt, iż część poczęstunku jest zwykle przygotowywana przez koleżanki z zarządu i nie tylko. Pozwolę sobie wymienić kilka nazwisk: Krystyna Jankowska, Elżbieta Dzienisiewicz, Teresa Ślużyńska, Jadwiga Gładczuk, Danuta Kalino-Musiał, Janina Tkaczyk, Anna Augustynowicz, Elżbieta Zienda-Żywiczyńska, Joanna Hofmann-Delbor. Jeśli kogoś pominęłam – przepraszam. Pieką one albo kupują na własny koszt i przynoszą ciasta, słodycze, kawę, herbatę, owoce. Ale to tylko tak na marginesie.

W ub. roku zostaliśmy zaproszeni przez Piotra Kuczka – który dziś jest naszym członkiem – do grupy działającej na rzecz ratowania najstarszego suwalskiego cmentarza przy ul. Bakałarzewskiej. Piotr wykonał wcześniej ogromną pracę, sporządzając spis grobów położonych w zabytkowej części nekropolii, upamiętniających osoby pochowane przed 1945 roku. Grupa, w której jestem jako reprezentacja Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny, cały czas pracuje. Dzięki naszym staraniom 24 czerwca przyjedzie do Suwałk przedstawiciel Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który przeprowadzi kontrolę stanu zabezpieczenia ruchomych zabytków wpisanych do ewidencji i rejestru oraz zweryfikuje wskazane przez nas we wniosku groby jako wartościowe, które powinny zostać objęte ochroną.

W ub. roku wydarzyło się jeszcze coś bardzo ważnego w historii Stowarzyszenia. Otóż w maju, Elżbieta Zienda-Żywiczyńska uruchomiła profil Stowarzyszenia na Facebooku, co sprawiło, że informacja o tym, że jesteśmy i działamy, dociera do coraz większej liczby osób. Możemy się też za jego pośrednictwem komunikować – wymieniać myśli i informacje. Zaraz po jego uruchomieniu Ela zaproponowała zamieszczanie „Wspomnień o mojej Matce …”. Dzięki naszym wpisom – wspomnieniom mógł powstać niepowtarzalny obraz – portret zbiorowy kobiety/matki z II połowy XX wieku.

Internetowa strona Stowarzyszenia pod adresem sps.pogodnesuwalki również działa, prowadzę ją ja, staram się zamieszczać na niej aktualne informacje dotyczące naszej organizacji. Tak więc zapraszam do jej odwiedzania.

Na koniec chciałabym uświadomić Państwu truizm, iż za każdym z tych konkretnych, wyżej wymienionych wydarzeń czy przedsięwzięć stoi człowiek, jego pasja (działamy społecznie) i praca. Zwykle owoce nie przychodzą natychmiast, czasami trzeba na nie czekać. I tu wspomnę o Elżbiecie Zienda-Żywiczyńskiej, która w ostatnich miesiącach odbyła wiele spotkań w ramach przygotowań do realizacji autorskich projektów pt: „Historia z mojego archiwum” i „Tak było”. Efekty zaczniemy poznawać jesienią.

Przepraszam za lapidarność swojego wystąpienia. Ale forma sprawozdania narzuca pewną skrótowość.

Na koniec chciałabym poinformować, iż w roku 2023 przystąpiło do Stowarzyszenia siedem osób: Panie: Teresa Kochańska, Danuta Bura, Joanna Wasilewska, Alicja Węsierska-Kwiecień, Danuta Pucek, i Panowie: Piotr Kuczek i Wiesław Wiszniewski.

Aktualnie ( razem z Panią Jadwigą Kopciał, która dołączyła do nas w 2024 r.) mamy 104 członków, lecz czynnych, tj. utrzymujących kontakt ze Stowarzyszeniem poprzez np. uczestniczenie w spotkaniach czy wykazujących jakąkolwiek  inicjatywę, płacących składki – jest 73.

Na koniec 2023 roku dysponowaliśmy kwotą 13 900,36 zł. Na koncie mieliśmy 11 251,58 zł, w kasie 2 648,78 zł.

Suwałki 14.06.2024                   

W imieniu Zarządu Prezes Joanna Hofmann-Delbor